Evelina Kudabaitė – produktų dizainerė iš Lietuvos. Baigusi Vilniaus dailės akademiją bei Islandijos dailės akademiją. Jos paieškos dažniausiai prasideda nuo medžiagų ir procesų, kuriuos ji transformuoja į dizaino objektus. Eveliną žavi gaminyje paslėptas pasakojimas ir jo jėga, leidžiantis konkretesniu būdu pažinti žinias, palytėti prisiminimus ir emocijas. Kurdama, ji nori papasakoti istoriją, sukurti stebuklo ir smalsumo reakciją žmonėms, kurie ketina domėtis objektu.

More info

SHIVER 2019 – Silky ceramics
RAITŪZAI. 2017 - Home accessories
MARBELOUS. 2018 – Luxury waste