Rasa Balaišė

Mane domina žmogaus aplinka, tą aplinką sudarantys daiktai bei subjekto santykis su objektu.
Kuriamų objektų spektras – nuo baldų iki aksesuarų: kuriu tiek pavienius objektus, tiek ir daiktų
“šeimas”, tampančias išskirtinėmis daiktų kolekcijomis ir turinčiomis potencialo augti ir plėstis.

Daugiau informacijos