Agnei Kučerenkaitei patinka dirbti su neapdorotomis medžiagomis, transformuojant jas į vertingus produktus, metodus bei sistemas, siekiant sąveikos tarp dizaino, visuomenės, pramonės bei aplinkos. Agnės darbo procesui būdinga išsamūs teoretiniai ir praktiniai tyrimai, eksperimentinis požiūris bei rankų darbas, pagrįsti istoriniu bei sociokultūriniu kontekstu.

Daugiau apie Agnės Kučerenkaitės proejktą IGNORANCE IS BLISS

ignorance-is-bliss-a-kucerenkaite (1)